Manager Software Engineering (Stockholm)

Evidente i Stockholm växer och vi söker nu ytterligare en chef för en av våra konsultgrupper.

Våra ingenjörer på Evidente arbetar med att bringa ordning i komplexa problemställningar och att få inbyggda system att komma till liv. Våra uppdrag omfattar bland annat systemdesign, arkitekturutveckling, konceptutveckling, funktionsutveckling, funktionell säkerhet, testautomatisering, modellering, test och verifiering.

  • Om rollen

Chefsrollen som vi nu skall besätta kallar vi för teknikområdeschef och som sådan är du en mycket viktig och central del i vår verksamhet. Teknikområdet kommer innefatta både mjukvaruutveckling och systemkonstruktion och till stor del bestå av mycket seniora utvecklare och systemingenjörer.

Rollen som teknikområdeschef omfattar:
Personalansvar
Del av företagets ledningsgrupp där vi tillsammans aktivt arbetar med att utveckla bolaget
Rekryteringsansvar
Resursplanering
Framtagning av det tekniska innehållet i de erbjudanden som vi ger våra kunder, i samarbete med Evidentes säljorganisation
Kvalitetsansvarig för löpande projekt
Budgetansvar
Kompetensutveckling och långsiktig teknikstrategi

  • Vad vi söker

Vi tror du har en liknande bakgrund som våra ingenjörer inom inbyggda system, samt ett brinnande teknikintresse i kombination med viljan och förmågan att leda och utveckla gruppens medarbetare. Vår erfarenhet är att rollen kräver stora delar av en heltid, men att den kan kombineras med arbete i uppdrag.

Erfarenhet från följande områden är meriterande:
Projekt-, program- eller produktledning
Mjukvaruutveckling och/eller systemutveckling
Tidigare personalansvar
Erfarenhet från flera branscher

Kontakta oss gärna för mer information:

Stockholm – Pär Jelger, 070-912 42 50

Din ansökan skickar du till jobb@evidente.se. Märk din ansökan med STOCKHOLM i ämnesraden.