Experter på produkter med inbyggda system

Experter på produkter med inbyggda system

Evidente är ett privatägt ingenjörsföretag startat 1996. Vi erbjuder tjänster inom mjukvaruutveckling och systemutveckling samt management consulting, och riktar oss till företag inom medtech, automotive och industri som har produkter med inbyggda system.

Det är inte det mest spännande sättet att presentera ett företag, vi vet. Men så är spänning heller inte en del av vårt erbjudande. Vi är trygga och pålitliga på gränsen till tråkiga. Vad vi kan tillföra ett projekt är expertis, proaktivitet och noggrannhet kryddat med ett passionerat driv.

Vi fokuserar på att lösa kundens problem och skapa affärsnytta. Att överträffa förväntningar är en del av vår vardag. Vill du samarbeta under de förutsättningarna så är du varmt välkommen att kontakta oss, oavsett om du vill bli kund eller funderar på att söka jobb här.

Evidente är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.
Vi genomgår just nu ett större hållbarhetsarbete där vi utvärderar oss i enlighet med ISO 26000 – Organisationers samhällsansvar.

Värdegrund och principer

Ända sedan starten 1996 har vi ansträngt oss för att tänka och agera långsiktigt. Vi är övertygade om att det är lönsamt både för oss som individer och bolag, och för våra uppdragsgivare. Trivsel går före tillväxt, så att para ihop rätt medarbetare med varje uppdrag är viktigt för oss. Vi försöker också undvika övertid och vi anstränger oss för att arbetsuppgifterna enkelt ska kunna kombineras med familjeliv, fritidsintressen och personlig utveckling.

Våra tre grundläggande löften till kunder, medarbetare och partners är Engagemang, Tydlighet och Proaktivitet.

Engagemang handlar om att vi ska ge ge kunden bättre lösningar än deras konkurrenter. Det kräver naturligtvis teknisk skicklighet och driv, men framförallt inställningen att alltid sträva efter lösningar som ger kunden största möjliga affärsnytta. Det gör vi genom att hängivet intressera oss för våra kunders behov, även bortom uppdragen.

Tydlighet handlar väldigt mycket om ordning och reda. Kunden ska vara trygg; det vi säger är välgrundat och vi håller vad vi lovar. Alla ska alltid veta vad som ska göras, när och hur. Men tydlighet handlar också om ärlighet. Vi ska lyssna och alltid tänka en gång till, men också ställa frågor och ifrågasätta. Ärligheten omfattar också etik. Vi lurar ingen! Punkt. Inte kunder, inte varandra, inte någon.

Proaktivitet är för oss att ligga steget före. Vi ser till att risker inte blir verklighet och kommer alltid med genomtänkta förslag. Det bygger framgång både för kunden och för oss själva. Med proaktivitet kan vi föreslå lösningar som kunden inte tänkt på och överträffa deras förväntningar. 

Engagemang

Tydlighet

Proaktivitet

Kvalitetspolicy

Evidente skall överträffa kundernas förväntningar avseende kompetens, engagemang och leverans.

Detta säkerställer vi genom:

  • omsorg om kundens produkter och processer.
  • leverans av förstklassigt resultat till kunden vid utsatt tidpunkt till överenskommen kostnad.
  • att ständigt se över och förbättra Evidentes arbetssätt och processer.
 

Informationssäkerhetspolicy

Evidente har största respekt för information om kunder, anställda, leverantörer och företaget med hänsyn till tillgänglighet. Vi är medvetna om att både omvärlden och den information vi hanterar ständigt förändras och vi måste därför kontinuerligt bedöma och hantera informationssäkerhetsrisker. Vi ska agera för att etablera och ständigt förbättra enkla, begripliga och transparenta lösningar för att hantera de hot och risker vi identifierar inom informationssäkerhetsområdet. Utgångspunkten är att säkerhet kommer från medarbetarnas medvetenhet och vilja att arbeta för högsta möjliga säkerhetskultur.

Miljöpolicy

Evidente ska kontinuerligt arbeta för en bättre miljö. Detta åtagande gäller vår egen verksamhet och lokaler samt vår leverans till kunder. Inom rimliga tekniska och ekonomiska begränsningar ska Evidente leverera produkter och lösningar som överträffar kundernas förväntningar ur ett miljöperspektiv. Detta utförs så att gällande miljöbestämmelser och krav överträffas.

Code of conduct

Vår uppförandekod är baserad på de 10 principerna för affärer, enligt FN:s Global Compact. Ladda ner för att ta reda på mer.