Connectivity

IoT driver uppkoppling

Internet of things (IoT) är ett samlingsnamn för det tekniker som gör att vardagsföremål som hushållsapparater, maskiner, fordon, byggnader mm. med inbyggd elektronik kopplas upp mot internet och kan styras och utbyta data över nätet. Evidentes historiska kunnande inom inbyggda system innefattar även kunskap om olika accessteknologier och dess olika för- och nackdelar avseende att erbjuda konnektivitet för det inbyggda systemet.

Evidente hjälper er med uppkopplingen

En konnektivitetslösning kan baseras på antingen ett färdigt koncept som integreras i er befintliga produkt eller en skräddarsydd lösning som tas fram med specifik mjukvara. För Evidente är det viktigt att lösningen uppfyller de uppställda kraven med kvalitet och robusthet.