Cybersecurity

Cybersäkerhet en hygienfaktor

Cybersäkerhet eller cybersecurity innebär att man skyddar sitt system från oönskade intrång som kan innebära skada. I och med det ökade antalet uppkopplade inbyggda system ökar också hotet mot intrång och sabotage. Att idag utveckla ett uppkopplat inbyggt system utan att förhålla sig till metoder för att hantera möjliga cybersäkerhetsrisker är inte ansvarsfullt. Inom många branscher finns redan lagstiftning på plats för att förhindra att släppa ut osäkra produkter på marknaden. Produkter som kan manipuleras för att göra stor skada.
Cybersecurity

Evidente kan cybersecurity

Evidente har mycket god kunskap om metoder för att minimera risken för intrång samt förespråkade best practices för hotanalyser, autentisering, spårning samt implementation av särskilda cybersecurity controls som löser uppkomna säkerhetsrisker. Evidente är sedan många år delaktig i standardisering av cybersäkerhet. Vi har god kunskap om olika standarder såsom ISO21434, IEC 62443 och IEC 81001 samt policyer och direktiv, tex RED-directive.

Vi följer lagar och praxis

Lagstiftningen går snabbt inom området cybersecurity och Evidente följer utvecklingen och anammar de krav som olika aktörer i olika branscher tar fram. Detta sker genom aktivt deltagande i branschspecifika standardiseringsforum samt kontinuerlig kunskapsinhämtning kring relevanta forskningsområden.