Elektrifiering

Evidente hjälper er med energiomställningen

Elektrifiering är processen att anpassa något för användning av elektricitet. Inom många branscher sker en mycket snabb omställning från fossila till fossilfria energikällor, inte minst elektricitet. Evidente har mycket god kunskap om olika sätt att göra denna omställning för befintliga inbyggda system så väl som att rätt energisystem väljs vid utvecklandet av nya.

Elektrifiering

Evidentes kunskaper inom elektrifiering sträcker sig från konceptstudier avseende lämpliga lösningar till design och implementation av specifika tillämpningar såsom BMS (Battery management systems), el-drivlinor, elektromobilitet, bränsleceller mm.