Embedded Software development

Embedded Software development

Vår organisation består av akademiskt utbildade ingenjörer, med i medeltal cirka 15 års erfarenhet av mjukvaruutveckling för inbyggda system. Kunderna vi arbetar med är verksamma inom branscher som medtech, automotive och industri, där inbyggd elektronik är avgörande för bolagens konkurrenskraft. Vanligtvis gör vi detta in-house på våra egna kontor, vilket betyder att vi tar fullt ansvar för bemanning, kvalitet och kravuppfyllnad. De kunder som föredrar att ha oss på plats i sina lokaler får naturligtvis det.


Evidente Software Development Process

Eftersom de produkter vi utvecklar innehåller mer och mer mjukvara har vi utvecklat flexibla metoder för att kunna integrera våra leveranser med kundernas egna processer. För mjukvaruutveckling har vi vår egen proprietära process ESDP (Evidente Software Development Process). Den utgör ett skalbart ramverk för att möta våra kunders behov av spårbarhet, kvalitetssäkring och iterativ utveckling. Den baseras på tillämpliga delar av ISO/IEC 12207 och är anpassad för våra särskilda krav.