James W. Grenning på besök

Denna vecka har vi haft besök av  James W. Grenning. James är b.la. känd som författare till boken TDD for Embedded C och kom till oss för att prata om just testdriven utveckling för inbyggd programvara. En intressant föreläsning fortsatte med spännande samtal kring testdriven utveckling i en agil miljö.