Management Consulting

Management Consulting

Evidente hjälper små och stora företag genom produktutvecklingens alla faser och utmaningar. Vi kan ge stöd åt en R&D-verksamhet för att avgöra vilka arbetssätt som är bäst och hur kunden bör organisera sig för att efterleva dem, hur mål- och strategiarbetet bör läggas upp och vilka kompetenser som är nödvändiga för att produktutvecklingsarbetet ska kunna resultera i bättre produkter.

Starka inom Functional Safety, Cybersecurity och ASPICE

Genom gapanalyser, audits, assessments och att identifiera vad som krävs för att leva upp till olika krav och standarder kan vi hjälpa er förstå hur ni ligger till i utvecklingsarbetet. Därefter kan vi se till att de nya insikterna implementeras och integreras i det dagliga arbetet. Typiska områden vi är starka inom är Functional Safety (ISO26262, ISO13849, ISO62304), Cybersecurity (ISO/SAE21434) och ASPICE. Utöver dessa arbetar vi med mer övergripande standarder som ISO9001 och ISO27001 inom området informationssäkerhet.