Om oss

Våra medarbetare

Våra superingenjörer har utbildning motsvarande civilingenjör och genomgående en senior profil. Det finns massor av samlad expertis och erfarenhet vi delar med oss hela tiden och utnyttjar i alla våra uppdrag.

Vad säger medarbetarna om Evidente?

”Ett företag som skiljer sig från mängden. Fokus på att leverera resultat med högt kundvärde snarare än enbart timmar. Mycket mån om kundens bästa men även personalens bästa.”

”En samling noggranna och kunniga individer som ser till att göra saker rätt.”

”Ett ingenjörsföretag fullt med människor som älskar vad de gör och är duktiga på det!”

”Bra företag. Lite fyrkantiga ibland, men på ett bra sätt. Ett företag som genom gemensamma insatser levererar kvalitet över kundens förväntan.”

Det här är Evidente

Evidente är ett privatägt företag som levererar premiumingenjörstjänster med kontor i Göteborg, Stockholm och Lund.

Våra kunder finns inom branscherna fordon, medicinteknik, telekom och industri. Det gemensamma för dem är att de har produkter med inbyggd elektronik. Vi erbjuder tjänster inom inbyggd mjukvara och “systems engineering” och även managementtjänster mot dessa bolag.

Engagemang

Tydlighet

Proaktivitet

Våra värderingar

Hos Evidente är det viktigt att jobba tillsammans och att våra många seniora medarbetare får chansen att dela med sig av all fantastisk erfarenhet och djup kompetens. Därför har vi merparten av alla uppdrag inhouse på plats i våra fina kontor centralt belägna i Stockholm Göteborg och Lund.

Det viktigaste för Evidente är långsiktig lönsamhet – rätt kompetens och medarbetare och rätt uppdrag går före tillväxt. Vi jobbar helst inte övertid och det skall vara en arbetsplats som enkelt kan kombineras med behov från familjen.

Våra tre grundläggande löften till kunder, medarbetare och partners är Engagemang, Tydlighet och Proaktivitet.

Engagemang handlar om att ge kunden bättre lösningar än deras konkurrenter. Det kräver inte bara teknisk skicklighet och driv, utan att alltid sträva efter lösningar som ger kunden största möjliga affärsnytta. Det gör vi genom att hängivet intressera oss för våra kunders behov bortom uppdragen.

Tydlighet handlar väldigt mycket om ordning och reda. Kunden ska vara trygg, det vi säger är välgrundat och vi håller vad vi lovar. Alla ska veta vad som ska göras, när och hur. Men det handlar också om ärlighet mot kunden. Vi ska ställa frågor och ifrågasätta. Men också lyssna och tänka en gång till. Ärligheten omfattar också en annan väldigt viktig sak för Evidente,nämligen etik. Vi lurar ingen! Punkt. Inte kunder, inte
varandra, inte någon.

Proaktivitet är att ligga steget före. Vi ser till att risker inte blir verklighet och kommer alltid med genomtänkta förslag. Det bygger framgång både för kunden och för oss själva. Med proaktivitet kan vi föreslå lösningar som kunden inte tänkt på och överträffa deras förväntningar.

Evidente - en premiumleverantör

Evidente är en premiumleverantör av tjänster till bolag med inbyggd elektronik.
Att vara störst har aldrig varit målet för oss. Däremot vill vi gärna vara bäst på det vi är bäst på – och den tanken har vi hållit fast vid genom alla år.

Vi har levt efter principen att alltid överträffa kundens förväntningar. För det här har vi ju till och med uppfunnit ett eget verb – att ö:fa.

I fokus

Evidentes första fokus är givetvis att lösa kundens problem och anpassa lösningar och kompetens för att skapa så mycket affärsnytta för kunden som möjligt. Samtidigt vill vi gärna trycka på att vi besitter extra mycket expertis och erfarenhet inom Cybersäkerhet, Funktionell säkerhet, Connectivity och Elektrifiering.

Policys

Informationspolicy

Evidente ska ha största respekt för information om kunder, anställda, leverantörer och företaget med hänsyn till tillgänglighet. Vi är medvetna om att både omvärlden och den information vi hanterar ständigt förändras och vi måste därför kontinuerligt bedöma och hantera informationssäkerhetsrisker. Vi ska agera för att etablera och ständigt förbättra enkla, begripliga och transparenta lösningar för att hantera de hot och risker vi identifierar inom informationssäkerhetsområdet. Utgångspunkten är att säkerhet kommer från medarbetarnas medvetenhet och vilja att arbeta för högsta möjliga säkerhetskultur.

Miljöpolicy

Evidente ska kontinuerligt arbeta för en bättre miljö. Detta åtagande gäller vår egen verksamhet och lokaler samt vår leverans till kunder. Inom rimliga tekniska och ekonomiska begränsningar ska Evidente leverera produkter och lösningar som överträffar kundernas förväntningar ur ett miljöperspektiv. Detta utförs så att gällande miljöbestämmelser och krav överträffas.

Code of conduct

Vår uppförandekod är baserad på de 10 principerna för affärer, enligt FN:s Global Compact. Ladda ner för att ta reda på mer.