Pär Jelger ny VD för Evidente ES East AB

Styrelsen i Evidente ES East AB har utsett Pär Jelger till ny VD.  Pär tillträdde vid årsskiftet och ersatte Lars Gustafsson som efter 8 år som VD valt att avgå.

”Evidente växer kraftigt i Stockholmsregionen och inför fortsatt expansion har behovet av en lokalt förankrad VD ökat. Pär har visat att han har förmågan att leda vår verksamhet och det känns naturligt att lämna över stafettpinnen till honom.” säger Evidentes koncernchef Lars Gustafsson.

Pär Jelger har arbetat på Evidente sedan 2012 och känner bolaget väl. För att möjliggöra den fortsatta expansionen i Stockholm har Evidente flyttat in i nya lokaler och förstärkt sin säljorganisation.