Safety

Säkerhet allt viktigare

Safety kan lite förenklat definieras som frånvaron av risk för fysisk skada. Då fler och fler produkter förses med än mer funktionalitet och autonomitet blir vikten av säkerhet än större. Lagstiftning och praxis omöjliggör lanseringen av produkter som inte är säkra. Att vara delaktiga i utvecklingen av säkra system innebär en stor stolthet hos våra ingenjörer.

Safety i fokus hos Evidente

Evidente har alltid värnat ordning och reda. Eftersom utvecklandet av säkra produkter kräver god noggrannhet och kontroll så har vi sedan många år arbetat med utveckling av säkra produkter och även deltagit i standardiseringsarbete avseende säkerhet sedan företagets begynnelse. Safety är ett av Evidentes fokusområden, vilket betyder att vi kan lite mer, vill lite mer och överträffar kundens förväntningar lite oftare inom dessa områden än andra.

Metodik och erfarenhet

En grundförutsättning för att lyckas med design av ett säkert system är hög kompetens & erfarenhet i kombination med en metodisk utvecklingsprocess, vilket minskar risken för fel som kan resultera i olyckor.

Erfarenhet av relevanta standarder

Evidente har många års erfarenhet av utveckling av säkra system för olika branscher och tillämpningar. Vi är förtrogna med flera olika standarder, såsom ISO61508, ISO13849, ISO62061, IEC60601, IEC62304, ISO26262 & ISO21448 mfl. Våra interna utvecklingsprocesser och metoder är anpassade för att uppfylla kraven från relevanta standarder. Oavsett standard och oavsett högre syfte såsom safety, cybersecurity eller realisering av en komplex funktion så handlar det till stor del om ordning och reda och kvalitet i varje del av kedjan. Det är därför det passar Evidente så bra.