SEMINARIUM MED TEMA MEDTECH OCH CYBERSÄKERHET


Den 23:e November hade Evidente AB nöjet att anordna ett seminarium med tema MedTech
& Cybersäkerhet.
Vi tackar alla som deltog för ett lyckat event och ser fram mot kommande event.
Är du intresserad av att delta i kommande event finner du information på Evidente´s
LinkedIn och på www.evidente.se när det närmar sig.