Systems Engineering

Systems engineering

Vi som arbetar med Systems Engineering är akademiskt utbildade ingenjörer som har specialiserat oss på inbyggda system. Vi har stor erfarenhet av allt som rör det inbyggda systemet och dess egenskaper genom hela livscykeln: från koncept- och förstudier via krav, analys och systemdesign hela vägen till integration, verifiering och validering.

Evidente System Development Process

Vi använder oss bland annat av systemutvecklingsprocessen ESYDP (Evidente System Development Process). Den ger oss ett skalbart ramverk för att möta våra kunders behov av spårbarhet, kvalitetssäkring och iterativ utveckling. Processen bygger på tillämpliga delar av ISO/IEC 15288 och passar utmärkt till moderna, agila utvecklingsmetoder som ställer höga krav på snabbhet och flexibilitet utan att göra avkall på spårbarhet och struktur.

Sådant vi gärna gör

Konceptstudier, arkitekturutveckling, systemdesign, funktionell säkerhet, verifiering, utveckling av verifieringsutrustning och end-to-end systemarbete för inbyggda system är alla exempel på avgränsade uppdrag där vi kan göra stor nytta och skillnad. Vi tar oss också an större arbeten, som hårdvaruutveckling eller komplett produktutveckling, innefattande både HW och SW, om förutsättningarna är de rätta. Områden där vårt deltagande kan göra extra stor skillnad är våra fokusområden: safety, cyber security, connectivity och elektrifiering.