Tjänster

Embedded Software development​

Vår organisation består av akademiskt utbildade ingenjörer, med i medeltal cirka 15 års erfarenhet av mjukvaruutveckling för inbyggda system. Kunderna vi arbetar med är verksamma inom branscher som medtech, automotive och industri, där inbyggd elektronik är avgörande för bolagens konkurrenskraft. Vanligtvis gör vi detta in-house på våra egna kontor, vilket betyder att vi tar fullt ansvar för bemanning, kvalitet och kravuppfyllnad. De kunder som föredrar att ha oss på plats i sina lokaler får naturligtvis det.

Systems Engineering​

Vi som arbetar med Systems Engineering är akademiskt utbildade ingenjörer som har specialiserat oss på inbyggda system. Vi har stor erfarenhet av allt som rör det inbyggda systemet och dess egenskaper genom hela livscykeln: från koncept- och förstudier via krav, analys och systemdesign hela vägen till integration, verifiering och validering.

Management Consulting​

Evidente hjälper små och stora företag genom produktutvecklingens alla faser och utmaningar. Vi kan ge stöd åt en R&D-verksamhet för att avgöra vilka arbetssätt som är bäst och hur kunden bör organisera sig för att efterleva dem, hur mål- och strategiarbetet bör läggas upp och vilka kompetenser som är nödvändiga för att produktutvecklingsarbetet ska kunna resultera i bättre produkter.

Safety

När fler och fler produkter förses med än mer funktionalitet och autonomitet blir vikten av säkerhet än större. För oss är säkerhet en naturlig del av slutmålet i allt utvecklingsarbete. Vi har stor erfarenhet av och goda kunskaper om relevanta standarder som till exempel ISO61508, ISO13849, ISO62061, IEC60601, IEC62304, ISO26262 & ISO21448 med flera. Våra interna utvecklingsprocesser och metoder är anpassade för att uppfylla dessa och andra krav.

Connectivity

En konnektivitetslösning kan bygga på ett färdigt koncept som integreras i er befintliga produkt eller baseras på en skräddarsydd lösning som tas fram med specifik mjukvara. Vårt kunnande inom inbyggda system omfattar även olika accessteknologier. Oavsett lösning så är det viktigt att den uppfyller de uppställda kraven på kvalitet och robusthet.

Elektrifiering

Vi har stor erfarenhet av att driva omställningen till elektrifiering, både för befintliga, inbyggda system och vid utvecklandet av nya. Våra kunskaper omfattar bland annat konceptstudier avseende lämpliga lösningar till design och implementation av specifika tillämpningar såsom BMS (battery management systems), el-drivlinor, elektromobilitet och bränsleceller.

Cybersecurity

Evidente är sedan många år delaktigt i standardisering av cybersäkerhet. Vi har god kunskap om olika standarder såsom ISO21434, IEC 62443 och IEC 81001 samt principer och direktiv, som till exempel RED-directive. Vi har mycket goda kunskaper om metoder som effektivt minimerar risken för intrång och håller oss hela tiden uppdaterade om vad som är best practice för hotanalyser, autentisering, spårning och implementation av särskilda cybersecurity controls som löser uppkomna säkerhetsrisker.