Trygghet

Trygghet i anställningen har seglat upp som en viktig faktor vid val av arbetsgivare de senaste åren, och tävlar nu med mer uppenbara värden som arbetsmiljö, förmåner och bra ledarskap. Detta är sannolikt en följd av Corona-pandemins påverkan på sådant som tidigare togs för givet, samt det allmänt osäkra omvärldsläge som råder.
På Evidente värnar vi tryggheten högt. Vår vision fastslår att Evidente ska stå för långsiktig trygghet och stabilitet för anställda och kunder.
Detta gör vi bland annat genom att kvantifiera tryggheten i konkreta mål så som en bra spridning av kunder i olika branscher, samt jämn fördelning av kunder inom en bransch.

Vill du också du ha en trygg arbetsgivare? Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Martin Sahlin, VD Evidente AB

#trygghet